Ga door naar hoofdinhoud

The BlackBerry Z3 was released on May 13, 2014. It is predominantly found in Indonesia. Model number: Z3 - STJ100-2.

4 Vragen Bekijk alle

My blackberry is not starting and when I put in on charging yellow lig

At night i have forget to take out charger it has left charging all night and now it is not starting and when i put it to charge yellow light is blinking and the phone is not starting nor showing charging status

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Your first step should be replacing your battery.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ankush zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 319