Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

CDMA version of the fourth generation iPhone. Repair is straightforward, but the front glass and LCD must be replaced as a unit. 16 or 32 GB / Model A1349 / CDMA compatibility.

428 Vragen Bekijk alle

Where can I find the ICCID if it is not showing under general & about

I have a verizon iphone 4 and can’t find the ICCID number anywhere - I looked under general and about and it’s not there

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

This number is also written on your sim card.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

amyers420 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 557