Ga door naar hoofdinhoud

A Big Wheel is a type of tricycle, usually made of plastic, with an oversized front wheel, that rides very low to the ground.

11 Vragen Bekijk alle

Broken handle on big wheel

My son's big wheel handle is broken how can I repair it.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Hi @niffer ,

Post some pictures of the damaged handle so others have a better idea of the problem and possibly how to fix it.

Here's how to do this.

Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s where to get parts:

http://originalbigwheelparts.com/origina...

See step #5 on replacing the handle bars:

http://originalbigwheelparts.com/images/...

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jennifer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 176