Ga door naar hoofdinhoud

The March 2015 update of Apple's 11" MacBook Air features fifth generation Intel Core i5 and i7 processors, resulting in slightly increased performance and battery life.

77 Vragen Bekijk alle

working properly but the screen is too dark

Hey hope you help me here. My MacBook Air model A1465serial C02W44P1GFWM is working properly but the screen is too dark. If I try to adjust brightness it not changing anything. If I try to press fn and f2. It’s shows that the brightness is at its max but still dark. I tried to reboot and even control option P and R at the same time but no change. Please help. If possible email me

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Android Fix Kits

Slechts één reparatie scheidt jou van een nieuw scherm of een nieuwe batterij.

Nu winkelen

Android Fix Kits

Slechts één reparatie scheidt jou van een nieuw scherm of een nieuwe batterij.

Nu winkelen

2 Antwoorden

You might have an issue with either your motherboard or with the display back-light itself.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Sometimes its the battery that went bad check your battery life.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 14