Ga door naar hoofdinhoud

The Xbox One X (Model 1787) is Microsoft's latest high-powered game console, succeeding the Xbox One S. The Xbox One X was released on November 7th, 2017.

40 Vragen Bekijk alle

hdmi black screen monitor display

Xbox one x has black screen when connected to tv. But when I plug it to a computer monitor I get a clear picture

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

1 Antwoord

Do other devices work on there TV. Are you putting it into an HDMI out or an ARC out port.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

rhumphreysr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 4

Altijd: 19