Ga door naar hoofdinhoud

Announced October 22nd and released November 12th, 2013. The iPad mini 2, also known as the iPad mini with Retina Display, has all the pixels of the iPad Air in a smaller 7.9" form factor.

417 Vragen Bekijk alle

What is connected to the left of the rear speaker?

The screen was badly broken and when it was removed, the cable just to the left of the rear camera was broken. I need to know what it is connected to and how/where to get the replacement part.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

From memory i believe it could be a wifi/bluetooth connection

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tech-ER zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 21