Ga door naar hoofdinhoud

A Kenmore residential washing machine made between 2001 and 2009. Identify the age of your Kenmore washer with its serial number.

79 Vragen Bekijk alle

Washer won't spun when loaded but will with nothing in it

Won't spin dry when loaded but will spun when empty

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Colton West this “Won't spin dry when loaded but will spun when empty “ is indicative of a weak clutch. Since you did not tell us the exact model for your washer, check this guide Kenmore 400 Washer clutch band Replacement to see if it is similar to your machine.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe
Het nuttigste antwoord

Check it for a loose belt or non-functioning belt tensioner.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Colton West zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 90