Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4958 Vragen Bekijk alle

Can't turn off password

My device has a password on it, and every time I try to take it off it asks if I’m sure, I click yes, and then nothing happens. The passcode just stays on.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It might need a full reset. Try and reset it to factory settings.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tommy Gurreri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 43