Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

A1418 / EMC 3068 / iMac 18,1 / 2.3 GHz dual-core i5 processor. Released June 2017.

27 Vragen Bekijk alle

Where to find a LCD 21.5 a1418 EMC 3068 Mid2017?

Hi, I have been looking around but i cant find any Display Replacement for an IMac 21.5 Mid2017 non 4k.

Do someone have a solution or are they any Compatible Display?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s the needed part for one source TheBookYard iMac 21.5" LCD Non-Retina ‘17 - Apple P/N 661-07321

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vic Rob zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 164