Ga door naar hoofdinhoud

The fourth generation Volkswagen Jetta, also called the MK4 or the Bora, is Volkswagen's family sedan.

75 Vragen Bekijk alle

Heater not working on floor

Heater works on defrost but not on floor

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @bratt ,

Look on YouTube for how to inspect/replace etc the HVAC "blend door" for your exact year and model VW Jetta.

It appears as though it is either stuck in the one position or that the blend door actuator may be faulty.

If it is not the actuator or the door then it may be the controls not operating the actuator.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Bratt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 67