Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

5180 Vragen Bekijk alle

iPhone 6 Logic board at Ifixit.

Logic board at Ifixit are branded AT&T, Sprint etc. Can I just replace bad logic board of iphone 6 being used in Japan?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

As far as I know the iPhone 6 shouldn’t have different hardware versions for country areas as some earlier/later models. However before buying I’d post a question through to iFixit, let the seller take care of it, you’re already putting in the money ;)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eiji Uehara zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 27