Ga door naar hoofdinhoud

Nintendo's upgraded version of the Nintendo 3DS. It features bigger screens, longer battery life, and a better design.

290 Vragen Bekijk alle

Where does this part belong?

I have the lower housing (hinge part) of my Nintendo 3ds xl changed, now I have a part left over and I've already searched everything but do not know where it belongs..

Block Image

Block Image

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Block Image

I finally found it on the housing of the upper display :)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Michael D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 1

Altijd: 26