Ga door naar hoofdinhoud

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

152 Vragen Bekijk alle

Does not bootup

I replaced my display but when I powered up it just beeped and does not boot-up.

What might be the problem?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Reseat the connection to the display. If it is still beeping, then the display is bad.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Check your RAM that it's seated all the way.

Good Luck,

N.

Was dit antwoord nuttig?

Score -2

Commentaar:

iPod Nano 3rd Generations don't have removable RAM.

door

Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

bapitt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 969