Samsung L32S86BDX / XEC remote control not working

After inserting the batteries, the TV, Volume and channel change keys light up.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen