Ga door naar hoofdinhoud

GSM version of the fourth generation of iPad released November 2, 2012. Model Number A1459 / 16, 32, or 64 GB

43 Vragen Bekijk alle

Logic Board iPad 4 GSM

Is the 16 Gb Logic Board A1460 compatible with 32/64GB Logic Board?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

As long as it is still the GSM version, then yes. You can swap the 16, 32 and 64Gb version between the tablets. The only difference on the boards are the memory chips.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andreas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 54