Ga door naar hoofdinhoud

A portable e-book reader developed by Amazon. Repair is straightforward and requires only prying tools and screwdrivers.

55 Vragen Bekijk alle

It is in Chinese language how do I convert it back to English

My Kindle Paperwhite is in Chinese. How do I convert it back to English

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Hi Earl,

Watch this Youtube tutorial to learn how to change it back to English.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Earl James zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 91