Ga door naar hoofdinhoud

Nintendo's upgraded version of the Nintendo 3DS. It features bigger screens, longer battery life, and a better design.

287 Vragen Bekijk alle

Magnets Location on 3DS XL

Where is the location of the magnets and its Sensor for the sleep mode?

My DS wont boot anymore , Black Screen After powering Up and I tried everything ( Wifi, checked cables ) and my last idea is that something is wrong with the magnets so it is forced to sleep.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

iPhone Batterij Fix Kits

Slechts $29.99

Buy Now

2 Antwoorden

Hi!

The magnets are located in the area near the power button/ underneath the B button.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Cant find it. Is it on the PCB Platine bottom/top or inside the case?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

sashdorian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 1

Afgelopen 30 Dagen: 9

Altijd: 47