Ga door naar hoofdinhoud

Fifth generation of iPhone. Repair of this device is straightforward, and requires screwdrivers, prying tools, and patience. GSM/CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.

2169 Vragen Bekijk alle

Can I replace the motherboard from iPhone 4s 2011 to iPhone 4s 2014?

So I’d like to mount a motherboard that comes from an iPhone 4s 16gb 2011 model, to an iPhone 4s 8gb 2014 model, is it possible? I have heard that some 4s models are different, is it true?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

As long as the model number matches it should work. Like if they are both A1387’s it should work fine.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

David IT zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 41