Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Gear S3 is the third-generation Samsung Gear smartwatch, first released in November of 2016. Features a round OLED display running the Tizen OS. Model number: SM-R770NZSAXAR.

64 Vragen Bekijk alle

Menu button is not working and sometimes, display doesn't come up.

Menu button is not working anymore, after a year or so. I have to press back and menu buttons together for the menu to come up.

Also, display doesn’t come. You can hear the notifications and screen is only displayed when a new notification comes up. Else, it stays black.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2

1 Opmerking:

Has the smartwatch been subjected to liquids in the past? Those problems all sound related.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Ik heb nu hetzelfde, laadt wel op maar geen respons als ik het horloge wil aanzetten. Bij mij komt dit omdat de zwarte connector op printplaatje is losgeraakt. Krijg deze niet meer vastgeklikt. Mijn eigen schuld waarschijnlijk. Bij plaatsen nieuwe batterij is dat gebeurd. Misschien bij jou alleen maar vastklikken.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Pranav Bapat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 166