Ga door naar hoofdinhoud

The Nintendo DSi is the third iteration in the Nintendo DS line, and made its debut in Japan in late 2008.

240 Vragen Bekijk alle

Colored lines on half of the screen covering image

White , blue , green , and red lines cover half of the screen not letting it show anything on that side

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

You likely need to replaced that LCD screen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Your LCD is damaged, only solution is a replacement.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gage zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 736