Ga door naar hoofdinhoud

Phillips TV will not turn on

I have a Phillips 26PFL4507/F7. It wouldn’t come on so I replaced the power supply board and it still won’t come on. What do I do next?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Try repalcing display. Have you dropped it?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nancy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 458