Frozen screen won't restart

My kindle oasis has a frozen screen. I've tried the 40 second restart multiple times, tried charging it etc to no avail.

Any ideas?

Thanks.

Jo

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe