Ga door naar hoofdinhoud

no power samsung washer model#wa45h7000aw/a

no power samsung washer model#wa45h7000aw/a

2

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Check your breaker box.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2

2 opmerkingen:

not breaker not power cord also replaced main board

door

Well, get in there with a multimeter and test to find where your break is.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

garylnz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 160