I can't reset my tablet

My friend gave me her tablet and she forgets the password how to reset it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe