Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly information for the 5-inch Pixi 3 released by ALCATEL in August 2015.

18 Vragen Bekijk alle

Water damage won't go past home screen

How to retrieve contacts

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

If you are lucky, your contacts will be saved on your SIM card. If not, there is nothing to do anymore. I don’t think there’s a way to retrieve data from the phone anymore..

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lisa majors zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 49