Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides for the Samsung Galaxy J5 (2015), released June 2015.

45 Vragen Bekijk alle

How much would it cost to repair a broken LCD screen (not the glass)?

I dropped my phone and I’ve cracked my computer like this before. I need to know how much it would cost at a phone repair agency. I won’t fix it DIY.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Depending on where you live and have insurance. It ranges from $35---$115 usd

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Maria Galkina zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 61