Ga door naar hoofdinhoud

A personal entertainment organizer released in 2002. It was a symbol of professionalism in the early 2000s, but has since been discotinued and replaced by smartphones and tablets.

1 Vragen Bekijk alle

Why duress the charger not work

Ever time I plug it in it won't charge.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

wasnt the right charger

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joseph Vivas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 129