Перестал работать Appl pay

не работает бесконтактная оплата с телефона айфон7

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Apple pay stopped working

Contactless payment does not work from an iPhone 7 phone

door

Voeg een opmerking toe