Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

A1418 / EMC 3068 / iMac 18,1 / 2.3 GHz dual-core i5 processor. Released June 2017.

27 Vragen Bekijk alle

Apple NMVE SSD 256 to Samsung NVME

Hey. I have iMac 18.1 with SSD on logic board. Can i swap it for larger samsung SSD?

Block Image

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Yes! You can install a larger blade SSD into your system. Now be careful here! While Samsung makes the custom Apple blade SSD its not a Samsung M.2 blade SSD which looks similar just not compatible within the iMac system.

Here’s the details on what your system uses: The Ultimate Guide to Apple’s Proprietary SSDs and here’s one source: SSPOLARIS SSD’s

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrey Zamiralov zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 217