Ga door naar hoofdinhoud

The 6th-generation Surface Pro, released in October 2018. Available in platinum and black. Model number: 1796.

33 Vragen Bekijk alle

有人尝试更换硬盘吗?Is there anyone try to upgrade th SSD?

有人尝试更换硬盘吗?Is there anyone try to upgrade th SSD?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

不行,这机器没有任何升级的可能性. No this machine has zero upgradebility.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

多谢告知!Thank you!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

goxofy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 995