Ga door naar hoofdinhoud

VTech CS6114 is a cordless handset phone with Caller ID and many other useful features.

8 Vragen Bekijk alle

If my handset says handset one.. Does that mean there's a handset 2?

If my handset says handset one.. Does that mean there's a handset 2?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

My hands set previously showed 3 new calls for no reason it now shows handset 1

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Not necescerily . That’s just there just in case you have two handsets that are linked, so you can distinguish between the handsets for whatever reason.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

sorry.n.shitt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 14

Afgelopen 30 dagen: 49

Altijd: 651