My screen comes on in red color and is frozen

my screen is frozen with red color

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe