neatdesk doesn't recognize scanner

‘No scanner detected’ is the message i receive when i put the cursor on the scan button

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe