broken handle above folding back

can I replace the handle as it broke while I was vacuuming

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe