My phone is not receiving updates and will not connect to my PC

My phone is not receiving updates and I cant connect it to my PC.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe