Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy A5 (2016), an Android Smartphones released by Samsung Electronics in 2016.

58 Vragen Bekijk alle

Tela azul com aviso de erro

Por só aparece “an error has occurred while updating the device software…

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here’s a video on how to fix it:

https://www.youtube.com/watch?v=1yXQUFrE...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

luiz.scantbelruy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 123