Why digitizer doesn't wanna work after update?

Change screen everything was working good did update now screen doesn’t wanna touch digitizer doesn’t wanna work try another screen and still

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen