Ga door naar hoofdinhoud

Announced in March 2015, and released April 10, 2015, the Galaxy S6 is the next flagship in the Galaxy line. The curved screen version is known as the Galaxy S6 Edge.

487 Vragen Bekijk alle

Galaxy S6 screen replace

Please let me know how to fix the galaxy s6 screen

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Here’s a link to the ifixit Samsung Galaxy S6 Vervanging van het scherm guide

It shows how to replace the screen in your phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ajay kumar Rambathini zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 36