Ga door naar hoofdinhoud

The 7" version of Amazon's new high-end tablet series, released in October, 2013. Model C9R6QM.

55 Vragen Bekijk alle

My tablet is black and reset doesn't work

The screen is black and makes noise when touching sound. I tried resetting it and wont work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

how did you reset it if the screen is black? more info pls

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lisahoff17 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 51