Repeat function doesn't work

My repeat function no longer works can it be fixed?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe