Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Handleidingen voor reparatie en demontage voor koelapparaten van levensmiddelen, waaronder koelkasten, diepvriezers en koel-vriescombinaties.

864 Vragen Bekijk alle

Whirlpool Refrigerator does not run unless I slam the door

The refrigerator works intermittently. When ever it stops working i slam the door hard and it will work again until it does the same thing again. I changed the capacitor and the switch. Same thing happens. Any tips or fixes anyone?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Hi,

What is the model number of the refrigerator?

What switch did you change?

Slamming the door to make it start, sounds like there is a loose connection somewhere. You may have to be a bit more subtle to find the problem ;-)

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Could there be a frayed wire somewhere?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Sounds like a loose wire. Wait until it fails then go over the wiring with a multimeter looking for a break in continuity.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Razel Lee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 39