Ga door naar hoofdinhoud

Announced on October 16, 2014, identifiable by the model number A1347 and EMC 2840.

186 Vragen Bekijk alle

Is it possible to change the motherboard of an i5 1,4 to a i7?

Swap motherboards Mac mini 2014

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sure you can! Here’s the IFIXIT guide: Mac mini Late 2014 Logic Board Replacement You’ll need to do a bit of searching to find the logic board. Here’s one source: Mac Mini Logic Board, 3.0GHz i7 w/16GB - Recycled

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Henri Nicaise zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 44