Won't turn on past Samsung screen

Shows Samsung on screen but will not go further

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe