Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Made by GM. It's the eighth generation of a land yacht!

28 Vragen Bekijk alle

Why wont my windows or door locks work

Windows and locks wont work 02 bonneville pontiac

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Check the fuses first . Then look for a bad ground . If the windows and the door locks quit at the same time and dont work anywhere in the car (from either door control) then its apt to be a bad ground. Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

pkamay1993 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 64