Can you guide me about which mobile phone has t2 torx screw of 2.5mm s

Can you guide me about which mobile phone has t2 torx screw of 2.5mm size ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe