Ga door naar hoofdinhoud

The Apple Watch Series 1 is a revamp of the original Apple Watch, announced September 7, 2016. Most of the parts are the same as the Series 2

120 Vragen Bekijk alle

Can I swap the logic board from a 38mm to a 42mm?

I have 2 apple watch series 1, one is a 38mm and the other is a 42mm. The 42mm is cloud locked.. can i swap the logic board i have in the 38mm to the 42mm?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

No, the boards are different sizes.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Board removal is not recommended at all. Most all connections are soldered under the board and have very very little wiggle room.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

caseypiland zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 2,026