Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

In June 2017 Apple updated its 13" MacBook Air with a newer Broadwell Intel Core i5 processor, resulting in slightly increased performance and battery life.

242 Vragen Bekijk alle

Change of display MacBook Air 13" 2017

Hi

you have a video showing the change of display on a MacBook Air 2015. Do you know if the same procedure can be used to change the display of a MacBook Air 13" 2017?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

tjua zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 47