Ga door naar hoofdinhoud

First generation of the SLK, also known as the R170 platform.

7 Vragen Bekijk alle

Key fob wont turn in my mercedes E 350

I can't turn the key and I Mercedes 2007 E classwhats the problem with this car

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
1 Opmerking

I also cant turn my 98 clk 320 key in my ignition . im locked out from even unlocking the igintion lock .. Frustrated and confused... May it be the anti theft. System? If so how do i by pass that

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

You need to change the battery in the fob . This video may help.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lisa Cruz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 807