Ga door naar hoofdinhoud

Budget 15" laptop series released by HP.

209 Vragen Bekijk alle

Upgrade RAM your suggestions.

I have 4 gb ram Pentium Processor hp laptop . Can i second Install same ram?

Or different frequency RAM?

OR different size ram work?

Plz reply with your suggestions

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Hi @ronak099 ,

What is the full model number of your laptop?

door

No need for rams just add SSD

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

In general laptops have parallel ports and you have to use same frequency same size ram to be installed on computer, if not having parallel port you can install different rams to know that, your model will be helpful

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Ronak Rathod zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 93