Ga door naar hoofdinhoud

The third iteration of the 10.1 inch Galaxy Tab tablet.

121 Vragen Bekijk alle

Do I need any adhesive when replacing the battery?

Hi!

Do I need any adhesive when replacing my Samsung galaxy tab 3 battery? Or can I just go by without and it be okay? And if I do need some adhesive, does it need to be the tape or the strips?

Thanks!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

No you do not. It is held down by screws.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Emma Beasley zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 51